Základní škola a Mateřská škola  Nové Dvory, okres Kutná Hora

Masarykovo nám1, Nové Dvory, PSČ 285 31
telefon: 327 571 262  email: skola@zsndvory.cz
bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100
IC: 70989052
 

Nové Dvory

MŠMT

Česká škola

Wikipedia

Mapy

ABZ-slovník

Živě - o PC

APZŠ

Seznam

Email

  Nástěnka
  Novinky
25.06.2019: Akademie
25.6.2019

09.06.2019: Přidáno:
výlet IV. tř
Duatlon - kraj
Dopravka - kraj
Turisťák
moc, moc dalšich

03.06.2019: Fotogalerie
Dívčí válka
Den dětí

15.05.2019: čl.
24.5. Společné tvoření, Duatlon, Medvědi
17.5. Dopravka
Fotbal
Kroužkování

09.05.2019: Dívčí válka
22.5. od 16:00

03.05.2019: Sport
29. 4. Žehušický pohár
3. 5. Dopravní soutěž

15.04.2019: Ředitelské volno
Na dny 6.5. a 7.5. 2019 vyhlašuje ředitel školy volno pro žáky.
  Kalendář
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ DVORY

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÉ DVORY

 

Údaje o zařízení

 

Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory,okres Kutná Hora

Adresa ZŠ: Masarykovo náměstí 1

                   285 31 Nové Dvory

Telefon: 327571262

e-mail: zsndvory@seznam.cz

Adresa MŠ: Masarykovo náměstí 260

                    285 31 Nové Dvory

Telefon: 327571278

 

Ředitel: Mgr.Vladimír Vepřek

Učitelky: Eva Procházková

                Lucie Valoušková

 

Typ školy: s celodenní péčí

Stanovená kapacita: 25 dětí

Provozní doba: 6,30 – 15,30 hodin

Zřizovatel: Obec Nové Dvory

 

Charakteristika školy:

Mateřská škola v Nových Dvorech byla otevřena 30.srpna 1979 a od té doby prošla řadou změn.

Původně to byla škola se dvěma třídami (pavilony),kuchyní a bytem správce objektu.V 80-tých letech byl byt upraven pro skupinku rómských dětí.V roce 1991 byla tato třída z ekonomických důvodů zrušena .O dva roky později došlo k uzavření i další třídy.

Od ledna 2003 je MŠ součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory,okres Kutná Hora.

V provozu je jedna třída s hygienickou kapacitou 25 dětí.Schází se tu děti ve věku 3-6 let.Při svém pobytu v MŠ mají děti k dispozici prostornou třídu a hernu,která v době odpočinku slouží jako ložnice.Třída i herna jsou vybaveny nábytkem,který je uspořádán tak,aby hračky v něm uložené byly dětem dobře přístupné.Školka je dobře materiálně vybavena a podle finančních možností dále dovybavována novými hračkami pro tvořivé,konstruktivní,námětové i didaktické hry.

V červenci 2011 došlo k výměně podlahové krytiny ve třídě a,šatně dětí a vstupní chodbičce.Do prostoru herny byl položen nový koberec.

Budova školy je umístěna v rozlehlé zahradě(dříve farské),kde je pro hry dětí zbudováno rozlehlé pískoviště chráněné paropropustnou plachtou,zabudované lavičky, hrací domky,pružinová houpadla,minikolotoč a malé dopravní hřiště.Pomůcky používané pro pobyt na zahradě jsou uloženy ve spojovací chodbě ke školní kuchyni a jsou dobře dětem přístupné.Zahrada je stíněna několika vzrostlými stromy.Pískoviště stíníme pomocí několika slunečníků.Pro zimní hry na sněhu využíváme uměle vybudovaný svah v zadní části zahrady.I pro tyto aktivity je škola vybavena sáňkami a boby. 

 

Charakteristika vzdělávacího programu

Mateřská škola pracuje podle vzdělávacího programu nazvaného „Rok v mateřské škole“,který je zaměřen na rozvoj dětské osobnosti s ohledem na věkové zvláštnosti a individuální schopnosti dítěte a  vychází z požadavků Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.

Koncepce školy je směřována k poznávání přírody a její ochraně.

Základem  nového pojetí poznávání u dítěte předškolního věku je důraz na poznávání okolního světa za účasti všech stránek osobnosti.Mateřská škola nechce vychovávat předčasně intelektuálně vyspělé jedince,ale nesmí přehlížet budoucí požadavky,které jsou kvantitativně i kvalitativně vyšší.Náš program si dává za cíl vést děti k poznávání přírody jako organické součásti životního prostředí.Dává prostor rozvoji poznávacích schopností a pojmů s možností přenášet tyto kvality do jiných oblastí.V tomto pojetí znamená seznamování s přírodou promyšlený proces utváření emocionálně bohatého vztahu k přírodě.Seznamování s přírodou a činnosti v přírodě jsou nástrojem probuzení tohoto aktivního vztahu a podnětem k rozvoji dětské spontánnosti,fantazie a tvořivosti.

Náš vzdělávací program se snažíme stále obohacovat dalšími aktivitami.Každoročně zařazujeme plavecký výcvik dětí v bazénu TJ Sparta v Kutné Hoře.Pokud máme ve skupině děti s odloženou školní docházkou,zařazujeme pro ně v druhé polovině školního roku speciální Koncentrační program,který je hravou formou připravuje na delší soustředěnou činnost.Program vede učitelka s oprávněním jej vyučovat.

Naše škola je připravena i na integraci dětí s lehčími duševními či tělesnými postiženími.Nedílnou součástí programu jsou také divadelní představení,která zařazujeme několikrát během celého školního roku.Při nástupu nového ročního období pořádáme projektový den,ve kterém se děti pomocí soutěží,praktických a tvořivých činností učí,ale i uplatňují dosavadní zkušenosti.Do těchto projektů zapojujeme i rodiče.

Nedílnou součástí života dětí v MŠ jsou akce,které patří mezi tradiční – mikulášská nadílka,vánoční besídka,karneval,slet čarodějnic,besídka pro maminky při příležitosti Dne matek,MDD spojené s návštěvou „Pohádkového lesa“,polodenní a celodenní výlety a v závěru roku loučení s našimi předškoláky v budově ZŠ,kde jsou slavnostně pasováni na prvňáčky.

V posledních letech se naše MŠ aktivně podílí na veřejných vystoupeních při akcích pořádaných OÚ v Nových Dvorech(rozsvícení vánočního stromu,vánoční a velikonoční koncerty v kostele Sv.Martina v Nových Dvorech,akce „Setkání s Vámi“ pořádaná pro místní seniory).Od září 2011 nabízíme našim rodičům tzv.“tvořivé dílny“.Jejich cílem je setkání s rodiči,přátelské posezení,rozhovory o životě dětí v MŠ,ale především seznámit a naučit je zajímavým výtvarným a rukodělným technikám(např. pletení košíků,výroba vánočních ozdob,zdobení velikonočních vajíček apod.)Chceme,aby rodiče sami přicházeli se svými nápady na obohacení těchto setkání a podělili se s ostatními o to, v čem sami vynikají.

 

Přijímací řízení do mateřské školy

Termín přijímacího řízení stanoví ředitel ZŠ a MŠ a včas o něm veřejnost informV uje prostřednictvím plakátů a obecního rozhlasu.Zpravidla je uskutečňován počátkem měsíce května.

O zařazení do MŠ rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ na základě Kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy vycházející ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky 14/2005 Sb.Rodiče informuje zasláním „Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:

 

  1. Kapacita mateřské školy.
  2. Dítě má trvalé bydliště v obci Nové Dvory a

-          bude zařazeno v posledním ročníku předškolního vzdělávání

-          věk dítěte splňuje § 34 zákona 561/2004 Sb.

-          rodiče jsou zaměstnáni

-          rodiče nepobírají rodičovský příspěvek na toto ani jiné dítě

  1. V případě zájmu zaměstnance ZŠ a MŠ Nové Dvory bude přednostně umístěno jeho dítě bez ohledu na jeho bydliště.Podmínkou je splnění § 34 zákona 561/2004 Sb.V případě ukončení pracovního poměru musí být dítě odhlášeno.
  2. Dítě má trvalé bydliště v obci Nové Dvory a

-          rodiče pobírají rodičovský příspěvek na toto dítě(dítě bude docházet do MŠ denně,maximálně však na 4 hodiny)

-          rodiče pobírají rodičovský na jiné dítě

-          jde o dítě s nepravidelnou docházkou(maximálně 5 dnů v měsíci)

 

  1. Dítě nemá trvalé bydliště v obci Nové Dvory a

-          bude zařazeno v posledním ročníku předškolního vzdělávání

-          věk dítěte splňuje § 34 zákona 561/2004 Sb.

-          rodiče jsou zaměstnáni

-          rodiče nepobírají rodičovský příspěvek na toto ani jiné dítě

-          rodiče pobírají rodičovský příspěvek na toto dítě(dítě bude docházet do MŠ denně,maximálně však 4 hodiny)

-          rodiče pobírají rodičovský příspěvek na jiné dítě

-          jde o dítě s nepravidelnou docházkou(maximálně 5 dnů v měsíci)

  1. V případě úplné shody ve všech bodech rozhoduje datum a hodina podání žádosti.

 

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena dle vyhlášky 43/2006 Sb. z 9.2.2006 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Výši úplaty hradí rodiče v hotovosti u vedoucí učitelky vždy do 15. dne následujícího kalendářního měsíce – tedy zpětně(např. docházka dítěte v měsíci září je hrazena až v říjnu).

Od 1.9.2011 do 31.8.2012 je výše úplaty stanovena na 250,-Kč měsíčně pro děti v 1. a 2. ročníku předškolního vzdělávání.Dle § 6 odst. 3 vyhlášky 43/2006 Sb. je výše úplaty stanovena na 166,-Kč měsíčně(jedná se o děti navštěvující MŠ denně – maximálně však na

4 hodiny)

Děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání a děti s odloženou školní docházkou jsou od úplaty osvobozeny.

 

Stravování dětí v MŠ

Stravné v MŠ tvoří :

-          ranní svačina v hodnotě 6,-Kč

-          oběd v hodnotě 15,-Kč

-          odpolední svačina v hodnotě 6,-Kč

Stravování  dětí zajišťuje školní jídelna.Strava je plnohodnotná,odpovídá požadavkům zdravého životního stylu.Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole.

Ve třídě je umístěn termos s čajem,který si děti podle potřeby samostatně nalijí.Pitný režim dodržujeme i při pobytu na školní zahradě.

Výdej jídla provádí kuchařka školní jídelny.Mezi jednotlivými jídly zachováváme doporučené intervaly(nejméně 3 hodiny).

Odhlašování dětí ze stravování lze provést osobně nebo telefonicky u vedoucí ŠJ – telefon 327571264 nebo u učitelky na třídě nebo jiné pověřené osoby – telefon 327571278.Totéž platí i pro přihlašování stravného.

Stravné na příští den lze odhlásit i přihlásit den předem(pracovní den) do 13,00 hodin.Neodhlášený oběd lze odnést domů pouze v první den nemoci dítěte,v dalších dnech nemoci již není přípustné vyzvedávat a odnášet neodhlášené obědy domů,povinností zákonného zástupce dítěte je stravné odhlásit.

Obědy lze platit v hotovosti přímo ve školní jídelně nebo bezhotovostním převodem.Platby za stravné jsou zálohové,tzn.,že se hradí předem na následující měsíc Termín pro bezhotovostní i hotovostní platbu je vždy od 20. do konce měsíce.Při nezaplacení v daném termínu je možné výjimečně zaplatit stravné den před začátkem stravování.V případě nezaplacení je dítě ze stravování odhlášeno a nemůže být přijato do MŠ.

 

Docházka dítěte do MŠ(práva a povinnosti rodičů)

Po předchozí dohodě s učitelkou mají rodiče možnost přivést dítě do MŠ kdykoliv podle potřeby rodiny(totéž platí i pro odchod z MŠ).Rodič je povinen předat dítě osobně učitelce,teprve potom může opustit školu.

Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu.Formulář je možné si vyžádat u učitelky na třídě.Bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než rodiči.Pokud má pověření trvalá charakter,platí na dobu neurčitou a nezaložen do osobní složky dítěte.

 

Za bezpečnost dětí odpovídají pedagogické pracovnice od doby přijetí dítěte od jeho zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby jeho předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě.

 

Do mateřské školy jsou přijímány pouze zcela zdravé děti.V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí má učitelka právo nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením nebo jinými infekčními onemocněními.Při návratu dítěte po nemoci zpět do kolektivu vyžadujeme potvrzení od lékaře.

 

Předem známá nepřítomnost dítěte v MŠ by měla být rodiči včas sdělena,není-li předem známa,měla by být nahlášena neprodleně.

 

Ředitel ZŠ a MŠ může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení docházky do MŠ jestliže:

-          dítě bez omluvy zástupcem dítěte do MŠ nejméně 14 dnů nedochází

-          zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě nebyla úspěšná

-          zákonný zástupce dítěte neplatí školné a stravné

Ředitel může ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra,pedagogicko-psychologické poradny nebo jiného odborného pracoviště.Ředitel přihlédne při ukončení docházky dítěte do MŠ vždy k sociální a výchovné situaci rodiny a k zájmu dítěte.

 

 

 

Ve školním roce 2011/2012 máme v MŠ 25 dětí,z toho 9 předškoláků.

V průběhu roku pořádáme různé akce,kterými chceme obohatit pobyt dětí v naší školce.

 

Září 2011 – projektový den Vítání podzimu – děti se přímo v přírodě seznamovaly s hlavními znaky nastávajícího ročního období  a při činnostech uplatnily i své poznatky a zkušenosti.

 

Říjen 2011 – divadelní představení „O princezně,která chtěla všechno hned“ (Divadélko Kůzle) a „O statečném vojáčkovi a malé tanečnici“(Divadlo Drak).Druhé divadelní představení s námi sledovali žáci 3.třídy ZŠ se svým učitelem.

 

V rámci tématického bloku „Koulelo se,koulelo“,ve kterém děti seznamujeme s různými plody tohoto ročního období(ovoce,zelenina,lesní plody),jsme uspořádali „den malých kuchařů“.Předškoláci vařili pro své mladší kamarády jídla ze zeleniny.

 

 
 

 

Koncem měsíce listopadu (první adventní neděle) vystoupily děti se svým programem při rozsvícení vánočního stromu.

 

  

Prosinec 2011 byl programově bohatý.Děti navštívili čerti a Mikuláš s balíčky plnými překvapení.Sponzory této akce byly Obchod U Kedrštů (Nové Dvory) a kolínská firma VIBA.

 

13.prosince jsme společně s dětmi z 1. a 2. třídy ZŠ sledovali maňáskové představení Divadelní společnosti L.Frištenské z Prahy  „O cukrářce Barborce“.

 

 

 
 
 

 

Z důvodu vysoké nemocnosti dětí jsme byli nuceny přesunout Vánoční besídku ,,Mrazík“ do následujícího měsíce. S dětmi jsme ale pro radost rodičů nacvičili malé vánoční vystoupení, které navodilo příjemnou atmosféru Vánoc.

 

  

Nový rok jsme zahájili tradičně zápisem do prvních tříd. Všech našich devět dětí předškolního věku je přijato na Základní školu v Nových dvorech. Z čehož máme velikou radost a těšíme se z jejich úspěchu.

 

 

Ke konci ledna jsme rodičům konečně představili dramatizaci pohádky ,,Mrazík“. Děti v kostýmech careven a loupežníků se příbuzným předvedly 27,1, 2012 v 15:30.

 

 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.
vlasman layout v.01_2007
Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server