Zpět

Aktuální informace týkající se provozu MATEŘSKÉ ŠKOLY od 25.5.2020

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY             od 25.5. 2020

 

Provoz mateřské školy bude zahájen 25.5. 2020  se zachováním všech hygienických a bezpečnostních předpisů.

Provozní doba bude omezena na dobu  od  6,30 do 15,00 hodin. Děti rodičů na mateřské či rodičovské dovolené mohou dávat děti do MŠ jen na dopolední provoz( do 12.15 hodin)

 

Žádáme rodiče , aby zvážili, zda své dítě do mat. školy budou dávat.

Pokud ano , bude nutné dodržovat následující pravidla provozu:

  • Rodič(nebo jiná pověřená osoba) přivede dítě do areálu MŠ v roušce, u vchodu do budovy provede rodič i dítě desinfekci rukou
  • Po svlečení v šatně dítě provede znovu desinfekci rukou a vejde (bez roušky) do třídy – rodič nesmí do třídy vstoupit
  • Po příchodu do třídy provede učitelka dítěti měření tělesné teploty. Teprve poté může rodič odejít z budovy.
  • První den po příchodu do MŠ odevzdá rodič Čestné prohlášení ( je umístěno na stránkách školy) o bezinfekčnosti. Bez tohoto prohlášení nebude dítě do MŠ přijato.
  • Učitelky jsou oprávněny nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu!
  • Pokud se u dítěte v průběhu pobytu v MŠ objeví rýma , kašel nebo jiné známky infekčního onemocnění, jsou rodiče povinni si dítě vyzvednout. Dítě bude do vyzvednutí rodičem umístěno v odděleném prostoru školy, dozor zajistí pedagog. personál. Nebudeme brát na zřetel tvrzení rodičů o alergické rýmě nebo kašli. Po návratu do MŠ budeme vyžadovat potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a může do kolektivu.
  • Děti budou do MŠ přicházet v čistém oblečení, ve kterém budou celé dopoledne, a s náhradním oblečením (pro případ nehody, včetně spodního prádla) , s oblečením na převlečení po pobytu na zahradě a s rouškami zabalenými v sáčku. Vše si budou každý den odnášet domů. V šatně zůstane pouze pláštěnka, bačkory, popřípadě holínky.
  • Děti nebudou nosit žádné hračky z domova!

 

 

Školné budou platit chodící děti v plné výši. Nechodící děti budou od úplaty osvobozeny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vytisknout