Zpět

Elektronická žk

Vážení rodiče,

vzhledem k déletrvajícímu uzavření škol, kdy je těžištěm práce žáků distanční výuka, jsme se rozhodli k 8. březnu 2021 přejít na elektronické žákovské knížky (dále jen EŽK). Jde zde o to, abyste měli zpětnou vazbu o hodnocení vašich dětí a o jejich práci při distanční výuce.

EŽK jsou součástí školního programu Bakaláři, který již dlouhou dobu používáme.

Přístupové údaje, které vám umožní vstup do EŽK a komunikaci přes ni, vám předají třídní učitelé. Jsou to citlivé údaje a neměli byste je sdělovat vašim dětem, aby nemohly s programem nijak manipulovat.

Návod pro práci s EŽK najdete pod textem článku.

Po návratu do škol budou do konce školního roku 2020/2021 moci být opět používány žákovské knížky klasické, ale u elektronických již zůstaneme i po další školní roky.

Jan Ingr

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Obrázková nápověda k webové aplikaci:

 

Odkaz pro přihlášení je na „nástěnce" na stránkách školy. Vyplníte uživatelské jméno a heslo:

 

Základní přehled: Přehled známek:

 

Kliknutím na známku zobrazíte podrobné informace:  Vážený průměr:
 
Váha známky udává její důležitost (1-10). Čím větší, tím důležitější.  Průměr vypočítaný podle váhy známek.

 

 

Komens  - kontrola a detail přijatých zpráv:

 

Komens - zaslání omluvenky:

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Doporučujeme rodičům nainstalovat si na chytrý telefon mobilní aplikaci Bakaláři OnLine.
Je zdarma dostupná na obchodech GooglePlay pro Android, App Store pro Iphone nebo Windows Store pro Windows Phone.
Mobilní aplikace slouží zejména k rychlému zjišťění známek, zpráv od učitelů, apod. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                             

 Mobilní aplikace:


Vytisknout