Zpět

Otevření školy pro deváťáky

Otevření školy pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy

Od 11. 5. 2020 budou do školy moci docházet žáci 9. ročníku, a to pouze za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Docházka u výše uvedených žáků nebude povinná. Docházka bude ukončena k termínu složení přijímací zkoušky.

Výuka bude probíhat ve dvou skupinách. V každé bude nejvýše 15 žáků, jeden žák v lavici.

Složení skupiny bude neměnné po celou dobu výuky. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Obsahem bude učivo především z předmětů přijímací zkoušky (matematika, český jazyk), předpokládá se aktivita žáků – mohou si po dohodě s vyučujícím určovat témata k procvičení učiva. Ve skupinách je povoleno střídání vyučujících.

Zákonný zástupce žáka je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020 a to emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Při pozdějším projevení zájmu o docházku do školy nebude žák do skupiny zařazen.

Příprava bude začínat v pondělí 11.5. ráno v 7:45 hodin. Žáci budou čekat před hlavním vchodem do školní budovy v rouškách a dvoumetrových odstupech. Vyučující si je přijdou vyzvednout. Žáci se nebudou přezouvat, půjdou rovnou do učeben, kde si vydezinfikují ruce a zahájí výuku.

Ukončení výuky bude v 11:20, školní jídelna nevaří.

První den dostanou žáci informace které dny v týdnu se budou scházet.

Zákonný zástupce je povinen dodat škole nejpozději do 11. 5. 2020 (do 7:45 hodin) čestné prohlášení, ve kterém podepisuje neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše nebo včas neodevzdá, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Možnosti dodání čestného prohlášení:

  •  sken podepsaného prohlášení emailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  •  sken podepsaného prohlášení datovou schránkou na ID d88mfu9
  •  originál doručí žák nejpozději 11. 5. 2020 v 7:45 hodin vyučujícímu

Čestné prohlášení je ke stažení na webových stránkách školy. ZDE

 

Obecná ustanovení:

  •  vstup do školy bude umožněn pouze žákům, jejichž zákonní zástupci vyjádří včas (do 7. 5. 2020) zájem o docházku do školy a včas (nejpozději 11. 5. 2020 ráno) odevzdají podepsané čestné prohlášení
  •  všichni žáci budou mít s sebou minimálně 2 nové (nebo vyvařené a vyžehlené) roušky a sáček na uložení roušky
  •  žáci budou roušky nosit ve společných prostorách školy
  •  žáci jsou povinni dodržovat stanovená hygienická pravidla školy, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy

 

Další důležité informace najdete v manuálu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz ZŠ.

 

V Nových Dvorech dne 5. května 2020

Mgr. Jan Ingr, ředitel

 


Vytisknout