Zpět

Škola pro I.stupeň od 25. 5. 2020

PRAVIDLA PRO PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY - I. STUPEŇ OD 25. 5. 2020

(Vycházejí z manuálu ministerstva školství – OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ  DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020)

 • Provoz základní školy – I. stupeň bude zahájen 25. 5. 2020, doba provozu 7:45 – 16:00 hodin. Účast dítěte na vzdělávání ve škole není povinná.
 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020, zařazení žáka do skupiny po termínu 25. 5. 2020 nebude možné!
 • Dotazník přítomnosti - ZDE + ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (Vyplněné čestné prohlášení můžete poslat mailem - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., poštou, nebo datovou schránkou ID datové schránky – g88mfu9, nebo odevzdá žák v den nástupu 25. 5. 2020). Bez podepsaného čestného prohlášení nesmí být žákovi umožněn vstup do školy.
 • Vzdělávání bude organizováno v maximálně šesti skupinách po 15 dětech (mohou být spojeny ročníky), pro zařazení žáka do skupiny bude rozhodující délka doby pobytu ve škole
 • Ranní družina je zakázána..
 • Dopolední blok 7:45 – 11:20 bude zaměřen na vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Vzdělávání budou zajišťovat pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelky, asistentky). 
 • Odpolední blok (maximálně do 16:00) bude zaměřen na zájmové vzdělávání žáků odpovídající školní družině. Složení dopoledních skupin, ani učebna se však nebudou měnit.
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením
  • roušky
  • odstupy 2 m.
 • Žáci se před školou neshromažďují, udržují předepsané rozestupy. Zákonní zástupci či doprovod žáků nevstupují do budovy!
 • První den (pondělí 25. 5. 2020) vyzvedne děti před školou určený pedagogický pracovník a uvede je do třídy, kde bude probíhat jejich vzdělávání.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • V prostorách třídy žáci i pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky, pokud je zachován rozestup 2 metry. Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. skupinová práce), žáci roušky musí mít. V ostatních prostorách školy (chodby, wc, atd.) žáci i pedagogové MUSÍ roušky nosit.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Po každém bloku si žáci dezinfikují nebo umyjí ruce.
 • Žáci odchází ze školy pravidelně v předem domluveném čase, buď po dopoledním bloku (po obědě cca v 11.20 – 12:30), nebo během odpoledního bloku v určený čas. Skupiny budou končit vždy v celou hodinu. Rodiče nesmí vstoupit do budovy školy, musí na své děti čekat venku..
 • V případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin, v případě nepřítomnosti delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školy vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školy přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici. Ráno bude žákům změřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Zákonný zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 • Stravování bude zajištěno v případě zájmu. Stravování bude probíhat po skupinách. Rouška se odkládá pouze při samotné konzumaci jídla a pití do vlastního sáčku. Před vstupem do jídelny si dítě musí vydezinfikovat či umýt  ruce.  
 • Ve škole bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Dítě nesmí do školy vnášet vlastní hračky.
 • Pro žáky, kteří se výuky ve školních skupinách nezúčastní, bude dál připravována distanční výuka jako dosud.
 • Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační, technické nebo personální možnosti školy, rozhodne ředitel školy o přijetí žáků do skupiny na základě žádostí zákonných zástupců podle stanovených kritérií:
 1. děti matek samoživitelek
 2. děti zaměstnaných rodičů
 3. věk dítětě (přednostně budou zařazováni do výuky žáci nižších ročníků).

 

V Nových Dvorech dne 11. května 2020

Mgr. Jan Ingr, ředitel

 

 


Vytisknout