Zpět

Pokyny - práce ve skupinách I. stupeň

Zahájení práce ve skupinách - I. stupeň od 25. 5. 2020

 

Do školy rodiče v termínu přihlásili 40 žáků.

Z těchto žáků byly vytvořeny 3 skupiny podle délky pobytu ve škole.

  • Skupina A – příchod do školy v 7:35, konec v 11:20, nejdou na oběd, vyučující paní Nešporová
  • Skupina B – příchod do školy v 7:40, konec po obědě, nejdéle do 14:00, vyučující slečna Provazníková
  • Skupina C – příchod do školy v 7:45, konec v 15:00 až 16:00, vyučující dopoledne paní Luňáková, odpoledne paní Dastychová

Před školou si žáky v určený čas vyzvedne jejich vedoucí skupiny a odvede je do třídy. Přezouvat a převlékat se budou ve třídě, mohou si však vyzvednout věci v šatně, pokud je tam od března mají.

Výuka bude probíhat nadále distančně, takže učitelé budou posílat dětem práci tak, jak jste byli doteď zvyklí. Děti si přinesou zadanou práci do školy a budou pracovat v době pobytu ve skupině v dopoledních hodinách. Práce budou odevzdávat ve škole vychovatelkám, které je posléze předají učitelům ke kontrole.

Žáci jsou povinni řídit se pokyny uvedenými v manuálu ministerstva školství (každý bude mít dvě roušky a sáček na ně, musí dodržovat dvoumetrové rozestupy, žáci z jednotlivých skupin se nesmí spolu potkávat, po každém příchodu do třídy umýt nebo vydezinfikovat ruce). Mýdlo i dezinfekce jsou k dispozici ve škole i v jídelně.

Každé dítě musí odevzdat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. (Někteří jste ho již zaslali emailem.)

Na obědy budou chodit dvě skupiny, a to v časovém odstupu. Mezi nimi bude jídelna vydezinfikována.

Časy obědů:   

  • skupina B – 11:30 – 12:00
  • skupina C – 12:15 – 12:45

Rodiče ani ostatní rodinní příslušníci nesmí vstoupit do školy. Děti budou pouštěny k odchodu přesně v čas, uvedený v odevzdaných návratkách, rodiče na ně mohou čekat venku.

 

V Nových Dvorech dne 22. května 2020

Mgr. Jan Ingr, ředitel

 


Vytisknout