Dokumenty školyMinimální preventivní program

Minimální preventivní program je součástí školního vzdělávacího programu.
Školní vzdělávací program je zveřejněn na přístupném místě ve škole dle zákona č. 561/2004