O školeZákladní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora
je venkovskou úplnou základní školou s jednou třídou v mateřské škole.
Zahrnuje i školní družinu, jejíž kapacita je 90 dětí, se třemi odděleními, školní klub a školní jídelnu.

Od 1. ledna 2003 je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.
Budovy všech součástí školy jsou v majetku zřizovatele – Městyse Nové Dvory.

Co nabízí škola žákům?

  • kvalitní výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Klíč k životu
  • zkušené pedagogické pracovníky
  • příjemné prostředí - skloubení cenné historické budovy s moderní didaktickou technikou
  • výtvarné, hudební, sportovní i jiné vyžití v různých zájmových kroužcích
  • počítačovou učebnu
  • interaktivní tabule ve třídách
  • školní družinu a školní klub
  • žákovskou knihovnu